dokládky | MACH SPEDITION | INTERNATIONAL FORWARDING

DOKLÁDKY

Dokládka, nebo také LTL (Less than Truck Load) je logistický termín, označující postupné zaplňování přepravního prostoru vozidla. Zákazník tedy neplatí náklady za celé vozidlo, ale pouze za obsazenou část. Důležité jsou tedy udané přesné rozměry a hmotnost. Zbylé volné místo se obsadí dalšími zásilkami, až se postupně zaplní (doloží) celé vozidlo.

Tato služba je v posledních letech velmi oblíbená. Hlavním přínosem je nižší cena pro zákazníka. Nezanedbatelným efektem je i ekologie. Plně vytížená vozidla snižují počty jízd jednotlivých poloprázdných vozidel a tím méně zatěžují životní prostředí. Dokládka je také mnohem rychlejší režim přepravy, než sběrná služba. Nedochází zde k překládání zásilek do logistických skladů a následně na jiná vozidla. Tím se také snižuje riziko poškození zásilky.

Přeprava dokládkou má ale i své limity. Dokládkové zásilky musí být ve směru cílové destinace vozidla. Optimální jsou tedy velká města, případně místa ležící na trase mezi těmito městy. Naopak nevýhodné je například nějaké odlehlé místo v horách a podobně. Svou roli zde můžou sehrát i sezónní výkyvy obsazenosti přeprav a další logistické jevy, jako jsou zákonitosti plánování exportu atd. Dalším limitem je velikost zásilky. Na vozidle může být ještě volné místo, ale nová dokládka se na vozidlo už nemusí vejít z důvodu hmotnosti, nebo naopak. V tomto režimu přepravy musí vše plynule běžet a nejsou tedy vhodné dlouhotrvající nakládky, nebo vykládky. Z důvodu většího počtu různých zásilek má při zdržení vozidla zpoždění každá z těchto zásilek. Ne vždy je tedy vhodné přepravovat zásilku formou dokládky.

JAK VYPADÁ KLASICKÁ DOKLÁDKA? 

Vozidlo s volnou kapacitou 18 palet a 6 tun nakládá v Ostravě Zásilku A (7 palet, 2,8 t) do Českých Budějovic. Druhou nakládku má v Kopřivnici. Zde naloží Zásilku B (5 palet, 1,9 t) do Třeboně. Třetí zásilku C (1 paleta, 1,2t) nakládá v Olomouci s vykládkou také v Českých Budějovicích. Vozidlo má sice ještě 5 paletových míst volných, hmotnostně je ale součet zásilek 5,9 t. Je zde tedy volný prostor pro 5 palet, 100 Kg, ale už je velmi nepravděpodobné, že by se podařilo tyto parametry doložit. Vozidlo tedy vyráží na místa vykládek, ve směru jdoucím za sebou po nejkratší trase. Nejdříve tedy vyloží v Třeboni bez ohledu na to, že jako první byla naložena zásilka do Českých Budějovic. Až poté jede do Českých Budějovic a zde vyloží obě zbývající zásilky.  Tímto způsobem všichni tři zákazníci ušetřili za přepravu díky šikovnosti spediční firmy.